AGROLOGIA

El nostre més gran llegat: La terra

play_mini

Percebem la terra com un ens viu que necessita de tots els seus òrgans per funcionar adequadament.

PRELUDI

A finals del segle XX, la instauració generalitzada del monocultiu, l’ús abusiu de productes sistemàtics i la conseqüent desaparició de la vida animal i vegetal al sòl i subsòl van fer imprescindible la recerca d’alternatives.  Un replantejament de valors i de l’ordre de les coses que exigia fer canvis transcendentals i permanents amb el fi de no perdre el més gran dels llegats: la terra.

IDENTITAT DEL TERRITORI

Va ser així com vam començar a aprofundir en l’estudi dels nostres sòls de la mà de Lydia i Claude Bourguignon, amb l’objectiu de recuperar la vida a la terra per així seguir reflectint en els nostres vins la identitat del territori. Per això treballem des dels preceptes de l’agrologia, disciplina basada en la minuciosa observació i tractament dels factors que influeixen en la nostra terra i en el seu hàbitat. Compendi de l’agricultura ecològica i biodinàmica.

ECOLOGIA

Treballem ecològicament totes les nostres vinyes

 

L’ecologia és el sistema de gestió agrícola que combina pràctiques ambientals que busquen elevar els nivells de biodiversitat i respectar els cicles naturals. Busca minimitzar l’impacte humà en el medi ambient. També suposa l’ús responsable de l’energia i els recursos naturals amb l’objectiu de mantenir l’equilibri en l’entorn.

Els cultius ecològics són tractats sense adobs ni pesticides de síntesi química, pel que queden totalment prohibits els fungicides, insecticides o herbicides, evitant així generar residus d’aquest tipus de substàncies.