AVÍS LEGAL

CONDICIONS D’ US

En compliment de la Llei 34/2002, de’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, GRAMONA STOCK SL informa que és titular del website WWW.GRAMONA.COM. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, GRAMONA STOCK SL informa de les següents dades: GRAMONA STOCK SL, amb CIF B61075636, i domicili social a GRAMONA STOCK SL; INDUSTRIA, 34, 08770 SANT SADURNI D’ ANOIA inscrita en el Registre Mercantil en el tom 28902, foli 97, full B 146128, inscripció 1. La direcció de correu electrònic de contacte amb l’empresa és rosa@gramona.com.

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús per a les websites, el website de GRAMONA STOCK SL confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten, des de la navegació per les pàgines GRAMONA STOCK SL, totes les condicions d’ús aquí establertes sens perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas. Les pàgines web GRAMONA STOCK SL proporcionen gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del website.

Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats per GRAMONA STOCK SL per l’accés a determinats continguts o serveis oferts pels webs. També serà responsable de l’´ús que li doni a les claus d’accés que hagi obtingut amb la complementació dels formularis mencionats.
  • L’ús de la informació, serveis i dades oferts per GRAMONA STOCK SL contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament dels websites .

POLITICA D’ENLLAÇOS I EXENCIONS DE RESPONSABILITAT

GRAMONA STOCK SL no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les que l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu website, i declara que en cap cas procedirà a examinar o a exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa. Així mateix, tampoc germanitzarà la disponibilitat tècnica, exactitut, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les que es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

GRAMONA STOCK SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per tal d’evitar qualsevol dany que, als usuaris del seu website, pogués derivar-se de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, GRAMONA STOCK SL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

MODIFICACIONS

GRAMONA STOCK SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu website. Tant en el que fa referència als continguts del website, com en les condicions d’ús del mateix o en les condicions generals de contractació .

Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través del seu website, de qualsevol manera admesa en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en que es trobin publicades en el web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

RESERVA DE COOKIES

GRAMONA STOCK SL es reserva el dret d’utilitzar cookies en la navegació de l’usuari per les seves pàgines web per facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l’empresa, GRAMONA STOCK SL informa que les cookies s’associen a l’usuari anònim i al seu ordinador, i no proporcionen per sí mateixes el nom i cognoms de l’usuari. L’usuari

té la possibilitat de configurar el seu navegador de tal forma que se l’informi de la recepció de cookies, podent, si així ho desitja, impedir que siguin instal•lades en el seu disc dur. No obstant, per a l’accés a les pàgines web GRAMONA STOCK SL no serà preceptiva la instal.lació de cookies

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, GRAMONA STOCK SL informa als usuaris dels seus webs que les dades personals recavades per l’empresa mitjançant els formularis facilitats a les seves pàgines, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de GRAMONA STOCK SL, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. Així mateix, GRAMONA STOCK SL informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, cancel.lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça: GRAMONA STOCK SL; INDUSTRIA, 34, 08770 SANT SADURNI D’ANOIA. Si en el período de 30 dies no ens comunica el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per a utilitzar-les a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

PROPIETAT INTEL•LECTUAL

Els drets de propietat intel.lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per sí o com a cessionària, a GRAMONA STOCK SL . Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel.lectual per l’ordenament jurídic espanyol, els serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya. Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel.lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització, de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment exprés de GRAMONA STOCK SL.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

GRAMONA STOCK SL es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions. La relació entre l’usuari i GRAMONA STOCK SL es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per a decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre l’usuari i GRAMONA STOCK SL, els jutjats o tribunals propis de la localitat de SANT SADURNI D’ ANOIA