LA VEREMA

Harmonia entre 2 cicles

play_mini

VEREMAR

Les feines i cures brindades durant l’any a les vinyes culminen amb la verema, harmonia entre 2 cicles, el vegetatiu i el d’elaboració. Es tracta d’un moment clau durant el qual es prenen decisions determinants ja que recollim l’esforç de l’any. Cal emfatitzar que cada una de les tasques durant el cicle del cep és vital, ja que només a través de la feina conscienciosa al camp aconseguirem els millors fruits.

Veremem manualment amb l’objectiu d’assegurar el màxim respecte per la planta i a l’encalç d’una rigorosa selecció del raïm des de la vinya.

VEREMA MANUAL

Veremem a mà amb l’objectiu d’assegurar el màxim respecte per la planta i per una rigorosa selecció del raïm des de la vinya