AGRICULTURA PREVENTIVA

BIODINÀMICA

Percebem la terra com un ens viu que necessita de tots els seus òrgans per funcionar adequadament.

PRELUDI

A finals del segle XX, la instauració generalitzada del monocultiu, l’ús abusiu de productes sistemàtics i la conseqüent desaparició de la vida animal i vegetal al sòl i subsòl van fer imprescindible la recerca d’alternatives.  Un replantejament de valors i de l’ordre de les coses que exigia fer canvis transcendentals i permanents amb el fi de no perdre el més gran dels llegats: la terra.

IDENTITAT DEL TERRITORI

Va ser així com vam començar a aprofundir en l’estudi dels nostres sòls de la mà de Lydia i Claude Bourguignon “consultors especialitzats en microbiologia de sòls”, amb l’objectiu de recuperar la vida a la terra per així seguir reflectint en els nostres vins la identitat del territori. Per això treballem des dels preceptes de l’agrologia, disciplina basada en la minuciosa observació i tractament dels factors que influeixen en la nostra terra i en el seu hàbitat. Compendi de l’agricultura ecològica i biodinàmica.

COM ENTENEM LA BIODINÀMICA?

Va ser iniciada l’any 1924 per Rudolf Steiner per respondre a les preocupacions dels agricultors que havien vist les seves terres amenaçades. La biodinàmica és un mètode de cultiu que va més enllà de simplement prohibir l’ús de productes químics i sintètics, com és el cas de l’ecologia.

L’agricultura biodinàmica afavoreix la vivificació de la vinya, buscant elevar els nivells de biodiversitat: es mantenen cobertes vegetals espontànies per aconseguir sòls esponjosos, s’apliquen infusions i decoccions de plantes per evitar plagues, i s’elabora un compost animal i vegetal que serveix d’aliment per a la terra i les plantes.

Aquest treball té una influència directa sobre la qualitat del raïm, fent-la més expressiva, concentrada i complexa, la qual cosa es transmet als futurs vins que reflectiran el seu origen irrepetible.

OBSERVACIÓ – APRENENTATGE CONTINU

Respectem la creença de la influència de la lluna i de l’univers en les feines del camp. Estem conscienciats de la feina que tenim per endavant, alhora que ens comprometem quan veiem la generositat amb la que respon la natura. No podem obviar que la natura té una influència directa i determinant sobre els nostres cultius, pel qual és la nostra obligació aprendre a interpretar-la.

COBERTES VEGETALS

La coberta vegetal viva a la vinya és una tècnica de manteniment del sòl. Aquestes cobertes poden ser espontànies, deixant créixer la flora naturalment, o induïdes. Constitueix un sistema de cura eficaç a l’agricultura biodinàmica i contribueix a regular la retenció i el drenatge de l’aigua. Tanmateix, augmenta la biodiversitat i la proliferació d’enemics naturals de les plagues habituals de la vinya, redueix els riscos d’erosió i millora l’estructura del sòl, enriquint-lo en matèria orgànica i activant la vida microbiana.

COMPOST DE LA NOSTRA GRANJA

Elaborem el compost animal i vegetal de la nostra pròpia granja, pilar fonamental de l’agricultura biodinàmica.

La granja està ubicada en un entorn únic, envoltada de vinya, i on hi conviuen diferents animals. Entre d’altres, hi tenim ovelles, vaques, gallines i cavalls els quals, a més d’aportar-nos el compost amb el que fem els preparats biodinàmics, contribueixen a generar major activitat microbiana a les nostres vinyes.

PREPARATS BIODINÀMICS

PLANTES MEDICINALS

Cuidem les nostres vinyes amb infusions preventives de plantes medicinals del nostre hort d’ortigues, dent de lleó, milfulles, cua de cavall, valeriana, … Aquestes decoccions activen principis contra possibles plagues, fongs i malalties.

ALIANCES PER LA TERRA

Treballem sota la filosofia biodinàmica al voltant de 303 hectàrees. D’aquestes, 72 són propietat de la família i la resta provenen d’Aliances per la Terra, l’associació de viticultors fundada l’any 2015 i encapçalada per Gramona que segueix una filosofia de treball respectuosa amb l’entorn. Els seus membres han seguit de manera conjunta i amb un treball col·lectiu una evolució gradual i natural que busca vivificar la terra i el paisatge al que pertanyen.

Primer celler a la Península en obtenir
el segell biodinàmic BIODYVIN

L’any 2014, vam obtenir el segell Demeter, que certifica l’agricultura i vinificació biodinàmiques a cada vi. Uns anys més tard, el 2018, vam obtenir el segell Biodyvin per part del Syndicat International des Vignerons en Culture Bio-dynamique, un certificat molt exigent específic per al sector del vi a nivell mundial –a diferència del Demeter, que és per a tot tipus de conreus-, i que certifica el treball en biodinàmica tant pel que fa a viticultura (vinya) com a vinificació (celler). Ambdós segells, Demeter i Biodyvin, són compatibles i complementaris entre ells.

Biodyvin, creat l’any 1995, i amb un prestigi consolidat arreu del món, està constituït per un grup de 135 viticultors procedents de França, Alemanya, Itàlia, Portugal, Suïssa i, des de 2017, amb la incorporació de Gramona, també d’Espanya. Únicament hi formen part els cellers que cultiven les seves vinyes de manera totalment biodinàmica, o aquells que s’han compromès a la conversió completa en tres anys.